شنبه تا چهارشنبه 17:30 - 9:00
پنجشنبه 9:00 تا 13:00
021-88628776
تلفن ثابت
خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی جنوبی
کوچه اعظم، پلاک 4، واحد 6

گزارش حسابرسی | گزارش حسابرسی چیست | انواع حسابرسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گزارش حسابرسی چیست ، در این مقاله قصد داریم شما را با گزارش حسابرسی و انواع گزارش های حسابرسی آشنا کنیم .

انواع گزارش های حسابرسی


گزارش مقبول یا استاندارد / اظهارنظر مشروط / اظهارنظر مردود / عدم اظهارنظر


گزارش مقبول یا استاندارد


عبارتست از گزارشی که در آن بدون هیچ بند شرط نسبت به مطلوبیت ارائه صورت های مالی اشاره شده است.زمانی که حسابرس کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی را تأیید کند و دامنه رسیدگی را مطلوب ارزیابی نماید نسبت به صدور چنین گزارشی اقدام مینماید.


اظهارنظر مشروط


زمانی است که حسابرس به موارد عدم رعایت استاندارد های پذیرفته شدهحسابداری برخورد میکند اما این تحریف یا عدم رعایت آنقدر اساسی و مهم نیست که اظهارنظر مردود نماید.در این حالت حسابرس با اضافه کردن عبارات توضیحی بیشتر در متن گزارش حسابرسی این موارد را جهت اطلاع استفاده کنندگان از صورت های مالی بیان میکند.


اظهارنظر مردود


زمانی است که عدم رعایت یا تحریف استاندارد های پذیرفته شده حسابداری به گونه ای باشد که بطور کلی مطلوبیت ارائه را مخدوش میکند.”بسیار با اهمیت و اساسی”


عدم اظهارنظر


زمانی است که محدودیت بسیار اساسی و بااهمیت در اجرای حسابرسی در مقابل حسابرس به وجود می آید.
هدف اساسى از انجام هر حسابرسى آن است که حسابرس با بررسى نتایج حاصله از رسیدگى به دفاتر و مدارکى که صورت‌هاى مالى نهائى مؤسسه مورد رسیدگى به آنها متّکى است و با توجه به اطلاعات و توضیحات مختلفى که در جریان این رسیدگى‌ها کسب مى‌شود، نسبت به درستى صورت‌هاى مالى مذکور یک عقیدهٔ حرفه‌اى اظهار نماید. این اظهارنظر در طى گزارشى موسوم به ”گزارش حسابرسی“ یا گزارش حسابرس یا گزارش حسابرسان به‌عنوان شخص یا مقامى که انجام حسابرسى را به حسابرس محوّل نموده است ارائه مى‌گردد، که برحسب اقتضاء ممکن است به یکى از دو صورت کوتاه یا تفصیلى صادر گردد. نکاتى که در گزارش حسابرس قید مى‌شود تابع نوع حسابرسی، حدود رسیدگى و بالاخره منظورى که حسابرسى به خاطر آن صورت گرفته است، مى‌باشد.


لیکن گزارش حسابرس در هر صورت باید متکى به نتایج حاصله از رسیدگى‌هاى انجام شده و حاوى اظهارنظر صریح وى مبنى بر تائید و یا تائید مشروط و یا رد صورت‌هاى مالى مورد رسیدگى باشد. بدیهى است در مواردى به‌علت عدم دسترسى به مدارک و اطلاعات لازم و یا به‌علت کامل و یا کافى نبودن اطلاعات و مدارک موجود، یا رسیدگى به آنها نمى‌توان به‌طور قاطعى نتیجه‌گیرى نمود و بنابراین حسابرس به ناچار در گزارش خود از اظهارنظر صریح نسبت به بعضى موارد خوددارى نموده و فقط نسبت به بقیهٔ محتوى صورت‌هاى مالى مورد گزارش اظهار عقیده مى‌نماید. در بعضى موارد دیگر حسابرس به‌طور کلى از اظهارنظر نسبت به صورت‌هاى مالى خوددارى نموده و در مواردى ممکن است اصولاً قادر به ارائهٔ هیچ‌گونه گزارشى نباشد. البته باید دانست که از نقطه ‌نظر حرفه‌اى فقط در موارد بسیار استثنائى حسابرس به این روش‌ها توسّل جسته و در موارد عادى لازم است حسابرس در انجام وظایف خود و اتخاذ همه‌گونه تدابیر حرفه‌ای، از لحاظ انجام رسیدگى‌هاى مقتضى منتهاى جدیت لازم را معمول دارد به‌طورى‌ که در پایان حسابرسى بتواند نسبت به صورت‌هاى مالى مورد رسیدگى و کلیهٔ مواردى‌که به‌نحوى از انحاء در صحت یا سقم صورت‌هاى مذکور تأثیر دارند به یک عقیدهٔ حرفه‌اى دست یافته و به‌طور صریح نسبت به آنها اظهار عقیده نماید.


گزارشى که حسابرس در پایان رسیدگى‌هاى خود تحت عنوان ”گزارش حسابرس“ ارائه مى‌نماید معمولاً به‌صورت بسیار مختصرى که به ”گزارش کوتاه“ موسوم است تهیه شده و ”گزارش تفصیلی“ اکثراً در مواردى تهیه و ارائه مى‌گردد که حسابرسى به منظور ویژه‌ای، مثلاً رسیدگى به تقلّبات احتمالى یا تعیین ارزش ویژهٔ یک مؤسسه، انجام گرفته و یا آنکه صاحبکار به علل خاصى گزارش حسابرس را به آن‌صورت درخواست نموده باشد.


در بسیارى از موارد عادی، مؤسسات و سازمان‌ها از حسابرسان خود درخواست مى‌نمایند که علاوه بر گزارش استاندارد یا ”کوتاه“ حسابرسى که جهت ارائه به ارکان عالیهٔ مؤسسه مثلاً مجمع عمومى سهام‌داران، یا هیئت مدیره و با اشخاص و دستگاه‌هاى ثالث ذى‌علاقه، مثلاً بانک‌ها، بورس سهام یا مقامات مالیاتى مورد استفاده قرار مى‌گیرد، گزارشى نیز به فرم ”تفصیلی“ تهیه نمایند که به منظور اطلاع بیشتر مدیران اجرائى و کارکنان عالى‌رتبهٔ مؤسسه از جزئیات رسیدگى‌هاى انجام شده و نتایج به‌دست آمده و به‌خصوص نظرات حسابرس دربارهٔ وضع مالى مؤسسه و نتایج مالى حاصله از عملیات آن، و هم‌چنین نظرات وى دربارهٔ کفایت و مناسبت سیستم کنترل داخلى مورد عمل در مؤسسه و اصلاحاتى که جهت بهبود آن ممکن است ضرورت داشته باشد، مورد استفاده قرار گیرد، در مواردى نیز حسابرسان اقدام به تهیهٔ گزارش واحدى به فرم تفصیلى مى‌نمایند که خلاصهٔ نظرات حسابرس (به‌صورتى که معمولاً در گزارش کوتاه قید مى‌شود) در آغاز با پایان گزارش درج مى‌گردد، لیکن باید دانست که این روش در حسابرسى‌هاى عادى چندان معمول نمى‌باشد.

فرم تفصیلى گزارش حسابرس قاعدتاً نمى‌تواند تابع نمونهٔ استاندارد شده‌اى باشد و در هر مورد حسابرس بنا به قضاوت و تشخیص خود و بر اساس رسیدگى‌هاى انجام شده و منظور خاصى که فرم تفصیلى گزارش حسابرس به خاطر آن ضرورت یافته است، گزارش خود را تنظیم مى‌نماید. لیکن در مورد فرم کوتاه گزارش حسابرسى که بسیار بیشتر مورد استفاده قرار مى‌گیرد، به منظور هماهنگى و هم‌چنین براى جلوگیرى از هرگونه استنباط نادرست از عبارات مندرج در گزارش‌هاى حسابرسان، معمولاً سعى مى‌شود که از نمونه‌ها و عبارات و کلمات استاندارد شده‌اى استفاده گردد.

به همین‌ مناسبت انجمن‌هاى معتبر حسابداران مستقل حرفه‌اى (مثلاً انجمن حسابداران خبره در انگلستان و ویلز یا انجمن حسابداران رسمى امریکا) براى راهنمائى بیشتر جامعهٔ مالى و به‌خصوص براى تعیین تکلیف اعضاء خود، اقدام به انتشار نمونه‌هاى استاندارد شدهٔ گزارش‌هاى حسابرسى نموده‌اند که هر نمونه بسته به شرایط به‌خصوص هر حسابرسی، به‌عنوان الگو مورد استفاده قرار مى‌گیرد. علاوه بر این نمونه‌هاى انتشار یافته، بسیارى از مؤسسات بزرگ حسابرسى نیز جهت استفادهٔ اعضاء خود اقدام به تهیهٔ نمونه‌هاى استاندارد گزارش حسابرسى نموده و فقط در شرایط غیرعادى از حدود نمونه‌هاى استاندارد خود تجاوز مى‌نمایند

logo.png
آدرس موسسه ثبت شتاب
خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه اعظم، پلاک 4، واحد 6
تلفن تماس : 02188628776

ثبت شتاب روی نقشه

درباره

موسسه ثبت شتاب مجری مستقیم کلیه خدمات ثبتی میباشد

و در زمینه های ثبت شرکت , ثبت برند , تغییرات و تصمیمات شرکت ,

کارت بازرگانی و جواز تاسیس و طرح صنعتی مشغول می باشد.