شنبه تا چهارشنبه 17:30 - 9:00
پنجشنبه 9:00 تا 13:00
021-88628776
تلفن ثابت
خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی جنوبی
کوچه اعظم، پلاک 4، واحد 6

سرمایه و مدارک مورد نیاز مسئولیت محدود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سرمایه و مدارک مورد نیاز مسئولیت محدود ، مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود:


-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ۲ برگ
-شرکت نامه ۲ برگ
-اساسنامه ۲ جلد
-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین ۲ نسخه
-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل
-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
-قتوکپی کارت ملی


چند نکته :


-ثبت کلیه ی شرکت های مذکور (سهامی عام،سهامی خاص،با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،مختلط سهامی،مختلط غیر سهامی،تعاونی) در قانون تجارت الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.(م ۱۹۵ ق ت)
-حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.
-حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
-سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود،اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود،حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود(م ۹۵ ق ت)
–شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه ی سرمایه ی نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود،باطل و از درجه اعتبار ساقط است.(م ۹۷ ق ت)
-کلیه ی شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.(م ۹۸ ق ت)
-سهم الشرکه که شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با سهم الشرکه که شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید.سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیره نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.(م ۱۰۲ ق ت)
-انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.(م ۱۰۳ ق ت)
-پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت،نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی(دفتر روزنامه و کل)و پلمپ آن ها در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.


سرمایه مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود:


ماده ۱۰۸ قانون تجارت مقرر می کند که تقسیم منافع تابع مقررات مذکور در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود است و اگر در اساسنامه قیدی در این باره وجود نداشته باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا عمل می آید. مفاد این ماده باید با رعایت مقررات امری دیگر قانون تجارت که مربوط به منافع شرکت با مسئولیت محدود است، ارزیابی شود. در این ماده، منظور از سود، سود قابل تقسیم است که پس ملحوظ داشتن ذخیره احتیاطی باقی مانده که البته چون سودی باید واقعی باشد؛ زیرا تقسیم سود موهوم ممنوع است.

logo.png
آدرس موسسه ثبت شتاب
خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه اعظم، پلاک 4، واحد 6
تلفن تماس : 02188628776

ثبت شتاب روی نقشه

درباره

موسسه ثبت شتاب مجری مستقیم کلیه خدمات ثبتی میباشد

و در زمینه های ثبت شرکت , ثبت برند , تغییرات و تصمیمات شرکت ,

کارت بازرگانی و جواز تاسیس و طرح صنعتی مشغول می باشد.