شنبه تا چهارشنبه 17:30 - 9:00
پنجشنبه 9:00 تا 13:00
021-88628776
تلفن ثابت
خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی جنوبی
کوچه اعظم، پلاک 4، واحد 6
 سرمایه و مدارک مورد نیاز سهامی خاص

سرمایه و مدارک مورد نیاز سهامی خاص

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سرمایه و مدارک مورد نیاز سهامی خاص :


۱-دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص ،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران.
۲-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
۳-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
۴-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
۵-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
۶-ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
۷-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
۸-کپی کارت ملی.


کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.


به موجب ماده ی ۸ قانون اصلاحی،اساسنامه شرکت سهامی خاص،باید دارای مواد ذیل باشد:
۱-نام شرکت
۲-موضوع شرکت به طور صریح و منجز
۳-مدت شرکت
۴-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
۵-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
۶-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها،در صورتی که ایجاد سهام
۷-تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
۸-نحوه ی انتقال سهام با نام
۹-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
۱۰-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن.
۱۱-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت.
۱۲-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
۱۳-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها.
۱۴-طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی.
۱۵-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
۱۶-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
۱۷-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
۱۸-قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس.
۱۹-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
۲۰-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
۲۱-نحوه ی تغییر اساسنامه.

logo.png
آدرس موسسه ثبت شتاب
خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه اعظم، پلاک 4، واحد 6
تلفن تماس : 02188628776

ثبت شتاب روی نقشه

درباره

موسسه ثبت شتاب مجری مستقیم کلیه خدمات ثبتی میباشد

و در زمینه های ثبت شرکت , ثبت برند , تغییرات و تصمیمات شرکت ,

کارت بازرگانی و جواز تاسیس و طرح صنعتی مشغول می باشد.