شنبه تا چهارشنبه 17:30 - 9:00
پنجشنبه 9:00 تا 13:00
021-88628776
تلفن ثابت
خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی جنوبی
کوچه اعظم، پلاک 4، واحد 6
تنظیم صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده

تنظیم صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

صورتجلسه به نوشته ای گفته می شود که حاوی مذاکرات وتصمیمات اتخاذ شده و مصوبات جلسه های رسمی است.در طول تدوین مطالب انواع شرکت های تجاری از مجامع عمومی عادی سالیانه،عادی بطور فوق العاده،فوق العاده و هیئت مدیره سخن گفته شد.

من باب یادآوری لازم به توضیح است که مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مجمع عمومی که عالی ترین رکن شرکت است بنا به ماده ۷۳ قانون تجارت مشتمل بر انواع ذیل می باشد:
۱-مجمع عمومی موسس
۲-مجمع عمومی عادی
۳-مجمع عمومی فوق العاده
اما باید دید که تنظیم صورتجلسات در مجامع فوق چگونه است و چه تصمیمی به موجب چه نوع صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد.
همان گونه که در مقالات قبلی ذکر شد،هر نوع تغییری در اساسنامه ی شرکت باید به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به ثبت شرکت ها اعلام گردد.بنابراین لازم است ابتدا اعضاء شرکت و یا هیئت رئیسه جلسه برگزار شده از مواد اساسنامه شرکت اطلاع کافی و کامل داشته باشند،که در این صورت نکات ذیل را ضمن انشاء و نگارش موضوعات مورد نظر بصورت صورتجلسه قابل قبول تنظیم می نمایند.

نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده:
۱-عنوان صورتجلسه،«صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده»
۲-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت
۳-سرمایه ثبت شده ی شرکت
۴-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی
۵-در صورتی که تعداد اعضاء شرکت محدود باشد نام و نام خانوادگی و تعداد سهام آن ها
۶-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت سهامی)
۷-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییر ماده یا موادی از اساسنامه شرکت و یا موادی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد با ذکر جزئیات مربوط به آن
به عنوان مثال افزایش سرمایه،که باید مشخص شود سرمایه از چه مبلغی به چه مبلغی افزایش یافته،از محل آورده نقدی یا غیر نقدی بوده و طریقه ی عمل مشمول کدامیک از مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد و نیز تغییرات مربوط به تعداد سهام و یا ارزش اسمی سهام و غیره چگونه است.همچنین ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه نیز که به موجب تصمیم فوق اصلاح گردیده ذکر می گردد.
یا نقل و انتقال سهام با نام که پس از قید مراتب وفق ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت در دفتر ثبت سهام با نام،نام و نام خانوادگی واگذار کننده سهام و تعداد سهام با ذکر مشخصات کامل سجلی و آدرس کامل محل سکونت انتقال گیرنده سهام در صورتجلسه قید می شود.سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نماید.
آنگاه صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها تحویل می گردد که البته با درخواست کتبی که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد مرجع ثبت شرکت ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………..(سهامی خاص)
بر طبق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………(سهامی خاص) در ساعت……….روز…………..مورخ…………با حضور کلیه صاحبان سهام به شرح ذیل(با حضور دارندگان………..سهم از کل…………….سهام شرکت) در محل شرکت تشکیل گردید:
۱-آقای………….دارنده…………..سهم
۲–آقای………….دارنده…………..سهم
۳-آقای………….دارنده…………..سهم
۴-آقای………….دارنده…………..سهم
ابتدا آقای………….به سمت رئیس جلسه و آقایان ………….و………………به سمت نظار و خانم …………به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند و پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:
شرکت……….(سهامی خاص) به علت………….منحل اعلام و ……..به سمت مدیر تصفیه/هیات تصفیه انتخاب شدند/شد.محل تصفیه ………..می باشد.
هیات تصفیه/مدیر تصفیه اقرار به دریافت دارایی و دفاتر و اسناد شرکت نمود و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند/نمود.
چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت ………….خاتمه پذیرفت.
امضاء هیات رئیسه
هیات تصفیه/مدیر تصفیه

logo.png
آدرس موسسه ثبت شتاب
خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه اعظم، پلاک 4، واحد 6
تلفن تماس : 02188628776

ثبت شتاب روی نقشه

درباره

موسسه ثبت شتاب مجری مستقیم کلیه خدمات ثبتی میباشد

و در زمینه های ثبت شرکت , ثبت برند , تغییرات و تصمیمات شرکت ,

کارت بازرگانی و جواز تاسیس و طرح صنعتی مشغول می باشد.