مراحل و زمان ثبت شرکت سرمایه گذاری

مراحل و زمان ثبت شرکت سرمایه گذاری

مراحل ثبت شرکت سرمایه گذاری که سه مرحله می باشد به شرح زیر است :

مرحله اول: شرایط دریافت موافقت اصولی با تأسیس :
متقاضی، ابتدا درخواست خود را مطابق فرم (تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت سرمایه ­گذاری) به همراه فرم (پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت‌ مدیره نهاد مالی)، تکمیل شده توسط اعضای هیأت‌ مدیره و مدیرعامل پیشنهادی (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی لینک نهادهای مالی تحت نظارت لینک شرکت سرمایه­ گذاری) برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال می نماید و سازمان پس از بررسی مدارک، در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم، موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت ابلاغ می‌نماید.

مرحله دوم: شرایط اعطای مجوز تأسیس :
در صورت موافقت اصولی سازمان با تأسیس شرکت، شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید؛ پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه‌ای مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را صادر خواهد کرد.

مرحله سوم: شرایط اعطای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز تأسیس :
پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تأسیس شرکت، متقاضی باید طی مهلت‌ مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانده، مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.
پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می‌نماید و در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می‌گردد.

موسسه ثبت شتاب پیشرو در امور ثبت برند و شرکت : ۰۲۱۸۸۶۲۸۷۷۶ – ۰۹۱۲۸۴۰۲۰۱۲