مراحل و زمان ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت سرمایه گذاری

 هدف از تأسیس و ثبت شرکت سرمایه گذاری , سرمایه گذاری در شرکت ها با حضور افراد متخصص است . این گونه از شرکت ها با هدف مدیریت ، مالک سهام شرکتهای تابعه خود نمی گردند.شرکت های سرمایه گذاری به محض دریافت سود، سهام یک شرکت را می فروشند و سهام شرکتهای دیگر را خریداری می کنند یا چنانچه کاهش ارزش سهامی را ببینند، آن سهم را می فروشند.
شرکت های سرمایه گذاری به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی سهام در بازار به جستجو پرداخته و قاعدتا باید فقط در سهام پذیرفته شوند و در بورس سرمایه گذاری انجام دهند.
از مزایای سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری، امکان برخورداری از مدیریت تخصصی در اداره سبد دارایی ها با تکیه بر مشاوران مورد تأیید نهادهای ناظر است که برای سرمایه گذاران خود مزیت بزرگی است. به خاطر انجام عملیات جمع آوری و پردازش داده های مختلف شرکتها و صنایع، سرمایه گذاری در این شرکتها از مزیت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برخوردار می باشد.
از دیگر مزایای شرکتهای سرمایه گذاری تنوع بخشی در سبد دارایی های شرکت است که مزیت کاهش ریسک سرمایه گذاری را به دنبال تأثیر ارزش هر یک از دارایی ها در کل سرمایه گذاری خواهد داشت.

 اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران همزمان هر سه فعالیت شرکت مادر، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری را دارند. شیوه مدیریت شرکت مادر و نوع برخورد آن با شرکت‌های تابعه با شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری متفاوت است. در نتیجه گردآوری مجموعه ناهمگونی از فعالیت‌ها موجب می‌شود که انرژی مدیریت شرکت‌ها مصروف مسایلی شود که هم‌جنس نیستند و در نتیجه تمرکز و تخصص حرفه‌ای هم در یک بخش به سختی ایجاد می‌گردد.

موسسه ثبت شتاب پیشرو در امور ثبت برند و شرکت : ۰۲۱۸۸۶۲۸۷۷۶ – ۰۹۱۲۸۴۰۲۰۱۲