قوانین ثبت شرکت های سرمایه گذاری

تعریف شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است.مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
در شرکت سهامی خاص،مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام می باشد.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر ۳۵ % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

نام شرکت سهامی خاص:
در نام شرکت باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه گردد و این کلمه در کلیه ی نوشته های شرکت و آگهی ها باید رعایت شود .مانند «شرکت سهامی خاص پایتخت» و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید از آن اطلاع داشته باشند.
در تعیین نام باید موارد ذیل رعایت گردد:
۱.از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد.
۲.اسامی پیشنهادی قبلاَ ثبت نشده باشد.
۳.دارای معنا و مفهوم باشد.
۴. با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.
۵.عدد و لاتین نباشد.
مضاف بر این ، در انتخاب نام ،از کلماتی نظیرشاهد،شهید،جانباز،آزاده،اسامی متبرکه،انتظام،نظام،موزه،کیش،نیروی انسانی،اینترنت،کارگشا استفاده نگردد.
استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد. در ضمن ، حداقل تعداد سیلاب ها در انتخاب نام شرکت ۳ سیلاب است.

موسسه ثبت شتاب پیشرو در امور ثبت برند و شرکت : ۰۲۱۸۸۶۲۸۷۷۶ – ۰۹۱۲۸۴۰۲۰۱۲